За проекта в пресата

Пловдивският университет стартира двугодишен проект за е-обучение (PC World)

ПУ "Паисий Хилендарски" работи по проект за електронно обучение (Aspekti.info)

ПУ прави електронен университет (Марица)

768 000 лева за електронен университет (Марица)

Университетът спечели 768 хил. лева безвъзмездно финансиране за е-обучение (в-к Пловдивски университет, бр. 8-9 от 2012 г., стр. 21)

В Пловдивския университет стартира двугодишен проект за е-обучение (в-к Пловдивски университет, бр. 10 от 2012 г., стр. 3)

Стартира дистанционно обучение в ПУ (plovdiv-online.com)

ПУ спечели 768 хиляди лева безвъзмездно финансиране за е-обучение (zaplovdiv.com)

767 959 лв отделя Пловдивският университет за електронно обучение (plovdivchanin.com)

Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование (uni-plovdiv.bg)

768 хиляди лв. за е-обучение спечели ПУ (Snews.bg)

ПУ става електронен университет (Snews.bg)

ПУ стартира проект за електронно обучение (svejo.net)

ПУ "Паисий Хилендарски" работи по проект за електронно обучение (svejo.net)

Двугодишен проект за е-обучение стартира Пловдивският университет (kupih.com)

Форум на Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Пловдивски електронен университет (ПеУ)
Настоящият уеб сайт е създаден по проект BG051PO001-4.3.04-0064 "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование", с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на сайта,
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз.